Avsnittet  om Nepalprojektet där man får en förståelse över hur stor skillnad det är mellan Sverige och ett land som är ett av världens fattigaste länder. Där har blödarsjuka varit skam för hela familjen. Förbundet har under flera år haft ett pågående twinningverksamhet med Nepal Hemophilia Society (NHS) som är förbundets motsvarande organisation i Nepal. Syftet är att stödja NHS och deras strävan att förbättra livssituationen för de blödarsjuka och deras anhöriga i landet. Förändringsarbetet har varit stort.

Vi får höra projektledarna Örjan Bjermert och Henrik Schedin berätta om sitt ideella arbete inom projektet.

Share | Download(Loading)